Prezentare Generala

Acronimul: H2SOLAR

Tipul proiectului: PN II - Programul  4 – Parteneriate in domeniile prioritare / PC

Autoritatea contractanta:

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME

sigla cnmp

Contractor:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA TIMISOARA

sigla incemc

Director Proiect: Dr. Terezia Nyari

Durata proiectului : 01.10.2008 - 01.10.2011

Aria tematica: Energie / Sisteme şi tehnologii energetice durabile; securitatea energetică

Valoare contract: 2.000.000.lei