ETAPELE PROIECTULUI

Etapa 1
Proiectare model experimental fotoreactor. Elaborare metode de caracterizare fotocatalizatori. Realizare pagina web a proiectului.

Etapa 2
Realizare model experimental fotoreactor utilizat la studiul activitatii fotocatalizatorilor activi in vizibil pentru obtinerea de hidrogen in solutii model

Etapa 3
Elaborarea de metode hidrotermale / solvotermale si cu microunde pentru sinteza de fotocatalizatori calcogenici activi in vizibil

Etapa 4
Proiectare si realizare  instalatie experimentala pentru studiul obtinerii fotocatalitice a hidrogenului cu ajutorul energiei solare, in solutii reale (H2S, SO2). Obtinerea prin metode hidrotermale, solvotermale, sinteza cu microunde si caracterizarea de noi fotocatalizatori calcogenici activi in vizibil pentru obtinerea fotocatalitica a hidrogenului cu ajutorul energiei solare

Etapa 5
Experimentarea procesului de producere fotocatalitica a hidrogenului cu ajutorul energiei solare utilizand fotocatalizatori de tip II-III2-VI4 si II-VI/I-III-VI2 activi in vizibil. Elaborare tehnologie. Testarea tehnologiei de producere fotocatalitica a hidrogenului cu ajutorul energiei solare utilizand fotocatalizatori de tip II-III2-VI4 si II-VI/I-III-VI2 activi in vizibil. Demonstrarea utilitatii tehnologiei